hadisə


hadisə
is. <ər.>
1. İctimai və ya şəxsi həyatda vaqe olan, baş verən hal; əhvalat, vaqiə, vəqə. Bütün bu hadisələr yanaşı oturan adamların təsəvvürlərində canlanır. . S. R.. Kənddə olmuş hər bir hadisənin, salınan hər bağın, əkilən hər ağacın, tikilən hər evin tarixçəsini <Xoşqədəm nənədən> soruşardılar. S. M. Qədirzadə.
2. Həyatın adi qaydasını, normal gedişini pozan iş, qəziyyə. Beynəlxalq hadisə. – Bu altı ilin içərisində bir çox hadisələr baş vermişdi. S. H.. <İdris> dərhal polk komandiri qarşısında hərbi salama durub, hadisə haqqında qısa raport verdi. Ə. M..
3. Əhvalat, vaqiə, macəra. Başıma belə bir hadisə gəlib. – Danabaşlar kəndinin xarakter hadisə və tipləri seçilmiş, ümumiləşdirilmişdir. M. İ.. Mehman . . maraqlı hadisələr söylər, gülməli nağıllar danışar, ötübkeçənlərdən söhbət salar, kənddəki bəzi arvadların qoçaqlığından ürəkdolusu deyərdi. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • hadis — hàdīs (hàdit) m <G hadísa> DEFINICIJA isl. 1. (Hadis, Hadit) a. sačuvani podaci o Muhamedovom životu i učenju b. savjeti, izreke, preporuke i postupci proroka Muhameda (uz Kur̕an dogmatska i pravna osnova islama), usp. suna 2. pojedinačna… …   Hrvatski jezični portal

  • Hadîs — Hadîs, s. Islam …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • hadis — is., din b., Ar. ḥadīṣ 1) Hz. Muhammed in söz ve davranışları 2) Bu söz ve davranışları inceleyen bilim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hadîs — (A.) [ ﺚیﺪﺣ ] hadis, Peygamber sözü …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • HADÎS-İ Bİ-L MA'NA — Kelâm itibarı ile değil de mânaca doğru olan hadis …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hâdis — (A.) [ ثدﺎﺣ ] 1. meydana gelen. 2. yeni …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • hadis — ə. 1) sonradan üzə çıxan, peyda olan; 2) baş verən, üz verən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hadisə — ə. əhvalat, macəra, vaqiə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əhadis — ə. «hədis» c. hədislər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • HADÎS — Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim. (Bak: Tevâtür …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük